Nord

4.3 Fair-Play ansvarlig

4.3 Fair-Play ansvarlig

Fair-Play Ansvarlige SK Nord

SK Nord har stort fokus på fair-play og hjemmekampen (sjekk her for: hjemmekampen) Fair-Play skilt er montert på alle baner og på «Velkommen til SK NORD» porten på gressbanen.

Fair Play ansvarlig i SK Nord er Hilde Eie 970 43 610 mail: hikeie@online.no  

 Instruks:

-          Påse at hjemmekampene gjennomføres etter NFF sine kriterier og slik klubben legger opp til gjennom hjemmekampen.

-          Til 2017 sesongen er Fair-Play bannere og flagg kjøpt inn. Sørg for at de blir montert og brukt.

-          Fair-Play skal være eget tema på alle møter med trenere/lagledere i klubbens regi.

-          Fair-Play ansvarlige skal følge opp alle møter og kurs i kretsen sin regi og aktivt søke etter informasjon som er relevant for rollen.

-          Ansvarlig for at alle spillere og ledere signere Fair-Play kontrakt.

-          Påse at alle lag får og bruke Fair-Play kapteins-bind.

-          Aktivt søke etter og publisere gode eksempel på Fair-Play på klubbens hjemmeside og facebook.

-          Belønne lag som viser Fair-Play holdninger utover det vanlige med sosial kveld.

-          Følge opp episoder med brudd på Fair-Play holdninger direkte med involverte og eventuelt styre dersom det ikke lar seg løse.

-          Ha Fair-Play i fokus daglig og på alle arrangement og tilstelninger i klubben sin regi.

-          Fair-Play synlig på hjemmesider og på facebook.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versjon 28.10.2016

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift