Nord

Skader og forsikring

Skader og forsikring

Forsikring SK Nord

Klubbens medlemmer i fotballavdelingen er forsikret på følgende måte.

Barnefotball (opp til 13 år):

Spillere som er under 13 år og som er registrert i klubbens medlemsregister er dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring.

Ungdomsfotball (13-19 år):

Spillere som er over 13 år må være registrert i fiks som aktiv spiller med lagsforsikring for inneværende sesong for å være dekket av forsikringen. Dette er det lagleder for laget som er ansvarlig for å kontrollere at spilleren er lagt inn. En av klubbens to "klubbadministratore" legger inn de spillerne som trengs etter info fra lagledere. Dette er en forsikring klubben betaler gjennom påmelding til seriespill.

Seniorspillere:

Som ungdomsspillere må seniorspillere være registrert i fiks som aktive for å ha en gyldig forsikring. Lagledere har ansvar for at alle spillere blir registrert i fiks i samarbeid med klubbadministrator og overgangsansvarlige.

Utvidet forsikring:

Dersom spilleren ønsker det selv kan han/ho tegne en utvidet forsikring. Mer info om den her: : https://fotball.formstack.com/forms/utvidet_fotballforsikring​

NB!! Ingen spillere over 13 år skal spille kamp for SK Nord dersom lagleder ikke finner spilleren registrert som SK Nord spiller i fiks!

Ved skade:

Ved skade skal føresatte/spiller selv ring til Idrettensskadetelefon for registrering og oppfølging. Telefon nummer er 02033.

​Skdaetelefonen: 02033

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift