Nord

2.7 FIKS-ansvarlig

2.7 FIKS-ansvarlig

Beskrivelse – FIKS ansvarlig


-Fiks-fotball er NFF sitt styringsverktøy for spillere, trenere og lagleder. Alle overganger, spillere, trenere og ledere skal registreres i dette systemet. I tillegg blir påmelding til seriespill og turneringer i kretsen sin regi registrert her. Kamptropper for 13 år og oppover registreres i fiks. Den enkelte person sin trener og leder kompetanse blir oppdatert her i etterkant av gjennomført kurs. Info i fiks gir grunnlag for det vi finner på fotball.no når vi søker på personer, lag og klubber.

​Ansvarsområde - FIKS ansvarlig.

​- Sørge for at klubben har to "klubbadministrator" den ene er fiks-ansvarlige selv. (Kretsen sin fiks-kontakt gir denne tilgangen)

- Fiks-ansvarlige sørger for at alle klubbens ledere og trenere er registrert med rett info, med riktig "rettighet" og på rett lag.

​- Innkaller hvert år, i forkant av sesongstart, alle ansvarlige for 13-årslagene og oppover til Fiks-kurs og opptrere som support dersom det er nødvendig.

​- Holde orden og "rydde opp i" alle innaktive spillere og lag.

 

 
Fiks-ansvarlig er Daglig leder Eirik Rutledal post@sknord.no.
 
 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift