Nord

Kontingent

Kontingent
Kontingent 2018

​Årsmøte 27. februar 2018 vedtok å heve kontingenten med 50 kr for de yngste, 100 kr for de aktive og 200 kr for familiekontingent.

​Dersom noen har utfordringer med kontingenten har SK Nord ordninger mann kan søke på. I 2017 fikk klubben tilskudd på 30.000 kr fra Sparebank 1 SR-bank stiftelsen til å dekke kontingent, treningsutstyr og kostnader i forbindelse med turneringer. Dette gjøres via en mail til daglig leder på post@sknord.no alle henvendelser behandles konfidensielt. Det er også mulig å få delt opp kontingenten eller få utsatt betaling, ta da også kontakt på post@sknord.no 

Vår dugnadsbaserte kontingent er nå kjent for de fleste, men er der spørsmål ta kontakt med daglig leder på post@sknord.no

​Ønsker dere å betale en familiekontingent kan dere benytte en av de tilsendte giroene, gi så beskjed til post@sknord.no hvilke andre medlemmer i familien den innbetalingen innebefatter. 

Refusjon kontingent

"Refusjon av årskontingent kan innvilges etter skriftlig søknad når det foreligger sterke grunner, som for eksempel alvorlig skade og flytting ut av SK Nords geografiske nedslagsfelt. Refusjonsbeløpet beregnes i så fall forholdsmessig av betalt beløp med utgangspunkt i dato for mottak av søknaden" søknad sendes til post@sknord.no 

 

 

Dugnadstimer meldes inn til dugnad@sknord.no 

Aktive:

 

Normal

Alternativ med dugnad og kontingent:

Alder:

Kontingent:

Dugnadsforpliktelse:

Restkontingent:

Barn til og med 6 år:

850,-

0

850,-

Barn til og med 12 år, en aktivitet:

2200,-

10 timer

1200,-

 

Barn til og med 12 år, håndball og fotball:

2600,-

7 + 7 timer

1600,-

Ungdom 13 – 16 år, en aktivitet:

2400,-

10 timer

1400,-

Ungdom 13 – 16 år, håndball og fotball:

2800,-

7 + 7 timer

1800,-

Senior (JR / SR / OB / Damer):

2800,-

10 timer

1800,-

Familiekontingent (gjelder voksne og barn inntil 18 år, alle aktiviteter):

4800,-

20 timer

2800,-

Allidrett (pr. halvår):

350,-

-

350,-

Ikke aktive:

Trenere, oppmenn og styremedlemmer:

200,-

-

200,-

Støttemedlemmer:

300,-

-

300,-

Pensjonister:       

100,-

-

100,-

                                                                                                                               

Som dugnad i denne sammenheng regnes trener-, oppmannsrolle, styreverv og dugnader i regi av klubben. Dugnad for å øke kassebeholdning til et enkelt lag teller ikke med her.

Dere setter selv beløpet på giroene. All dugnadsinnsats vil bli registrert på den enkelte aktive. Om noen skulle velge laveste sats og ikke stiller opp på dugnadstimene i løpet av året, vil de få tilleggsfaktura på slutten av året.

 

 
Hilsen Sportsklubben Nord
Eirik Rutledal
-daglig leder-

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift