Bremnes Idrettslag
Idrettsveien 87, 5430 Bremnes
bil@bremnesil.no - Telefon 53421666